Kesabaran dalam menyusun aktiviti kerja

Seperti kata pepatah Inggeris : Evertything will fall to place – be patient.

Manakala ayat Al-Quran yang bersamaan dengannya serta diteguhkan lagi dengan melaksanakan solat adalah :

Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. [Al-Baqarah 45]

Dua ayat yang sama, iaitu bersabar.

Al-Quran menggariskan bahawa untuk mendapat pertolongan daripada Allah, manusia hendaklah bersabar disertakan sekali dengan mengerjakan solat. Dinyatakan juga bahawa solat itu sukar dan berat melainkan dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk.

Bagaimana untuk mendapatkan kekusyukkan?

Adakah dengan hati yang tenang?

Adakah dengan makanan yang halal?

Adakah dengan tutup mata semasa solat?

Hati yang tenang datang daripada makanan yang halal. Perbuatan yang halal juga memberi kesan kepada jiwa yang tenang.

Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang timbul dari jiwa mereka, adalah sama seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan yang lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk menyiraminya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat akan apa yang kamu lakukan. [Al-Baqarah 265]

Jiwa tenang kerana iman dan perasaan ikhlas yang timbul dalam diri. Dan diumpamakan seperti tanaman satu kebun yang jika ditimpa hujan, hasilnya berganda dan jika hujan sedikit, tetap akan memgeluarkan hasil.

Tidakkah kita mahukan jiwa yang tenang?

halalfirst menyediakan platform untuk sama-sama berjamaah membangunkan kebun-kebun yang mendatangkan hasil sebagai barang dagangan dan perkhidmatan.

RareDoor pula  menyediakan platform untuk bersama-sama sedia bersedekah dan menginfak hasil perniagaan daripada kebun untuk mendapat keredhaan Allah s.w.t.

Ingin sertai halalfirst dan RareDoor … klik logo diatas untuk keterangan lanjut.

Wallahualam

 

0 Comments

Hubungkaitan halalfirst dan Raredoor, lanjutan perbincangan

Berikut adalah siri perbincangan bersama pengasas halafirst, En Fauzi. Sambungan kepada perbincangan pada 17hb Februari yang lalu.

Penghafiz al-Quran diiringi dengan tanggungjawab yang besar. Antaranya adalah dapat mengekalkan hafalannya.

Bagaimanapun, tanggungjawab sebenarnya adalah lebih besar dan penting iaitu perlu memahami maksud dan intipati ayat Al-Quran dan mesej yang hendak disampaikan oleh Allah s.w.t. melalui Al-Quran.

Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. [Al-Takwir ayat 19]

Bagi tujuan tersebut, bukan sahaja penghafiz senantiasa berada dalam keadaan bermuhasabah malahan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan hafalannya. Masyarakat juga perlu sama membantu supaya golongan huffaz ini senantiasa berada dalam keadaan selesa untuk mereka menerima pendidikan.

Dalam ertikata yang lain, sama-sama turut membantu memperbaiki system pendidikan tahfiz yang ada sekarang ini agar institusi pendidikan ini akan senantiasa dapat melahirkan generasi Al-Quran sebagai landasan cara hidup dan cara fikir kehidupan semua orang yang hidup di dunia ini.

Kami memikirkan bahawa bagi mendatangkan kesan kebaikan kepada mereka yang bukan huffaz adalah dengan menggalakkan ilmu kehidupan keduniaan yang lebih sedikit supaya dapat diselarikan dengan kalam Allah s.w.t. Bukan bermaksud mengetepikan cara lama, tetapi sebagai huffaz, tanggungjawab mereka berdakwah adalah besar dan memerlukan pengalaman dan pengetahuan keduniaan yang baik supaya dapat mengajak lebih ramai lagi memahami Al-Quran.

Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. [Al-Takwir ayat 19]

Oleh itu, kami telah membuat penetapan bahawa halalfirst akan berdakwah untuk kebaikan di dunia ini selari dengan tujuan tersebut manakala  RareDoor pula akan bertumpu kepada kebaikan yang boleh dibawa ke akhirat.

Bagaimana ia boleh dicapai, adalah dengan meningkatkan kualiti tempat belajar dengan penambahbaikan fasiliti dan kemudahan yang selesa untuk bakal huffaz ini belajar.

Sebagai contoh yang umum, halalfirst akan cuba menambah peranan masjid untuk pusat perniagaan, yang menggalakkan ibadah kepada Allah s.w.t. dengan sebaran maklumat yang mendatangkan kebaikan (center for business information). Manusia secara fitrahnya perlukan keadaan yang selesa untuk beribadah dan sepertimana penaiktrafan masjid dengan keselesaan untuk beribadah, seperti cara itu juga wang orang ramai boleh digunakan untuk mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran yang selesa untuk bakal huffaz ini belajar.

Wang yang halal akan menghasilkan sumber janaan ekonomi yang barakah. Untuk mendapatkan wang yang halal, harus berpunca daripada perkara yang halal. Sudah tentu ianya adalah kebaikan yang berpanjangan. Sebagai penggerak supaya aktiviti perniagaan yang mendatangkan kebaikan, halalfirst mewujudkan kelompok manusia yang mengutamakan halal.

Dalam kelompok berkenaan, akan berlaku pertemuan mereka-meraka yang prihatin dan cakna akan keperluan kepada yang halal. Mereka ini akan berdakwah supaya manusia bertukar halal daripada perkara haram kerana haram membawa musibah dan mudarat.

Usaha ini akan diterjemahkan pula oleh golongan huffaz – penyediaan yang halal oleh golongan huffaz. Golongan huffaz yang mendapat didikan agama daripada awal akan mengekalkan kebaikan dalam diri mereka dan dipindahkan kepada manusia yang lain yang bukan huffaz.

Harus ditekankan bahawa halal bukan sahaja berkenaan makanan, ia adalah fitrah. Selagi mana ianya tidak dinyatakan sesuatu itu adalah haram oleh Allah s.w.t., maka semua perkara adalah halal.

Penyampaian oleh Allah s.w.t. ada dalam AL-Quran. Al-Quran yang dihafal oleh huffaz membawa firman-firman Allah.

Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. [Al-Takwir ayat 19]

Oleh itu, mengajak kepada yang halal adalah tanggungjawab bersama. Kami di halalfirst berhasrat menjadikan :

[1] halalfirst – pusat untuk mendapatkan maklumat-maklumat halal;

[2] kaedah “cross service”, “cross solution” atau “cross operation” – berdasarkan kata asal rujuk silang (cross reference);

[3] wujud akad yang bina sistem;

[4] pembangunan panduan sistem – supaay lebih ramai akan mengikut kelompok mengutamakan yang halal;

[5] menyediakan manual operasi @ operation manual mengajak kepada yang halal.

 

Kerja-kerja diatas akan mengambil masa. Apabila tiba masanya, akan berlaku dengan izin Allah s.w.t. In Sya Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu datangnya daripada Allah s,w.t.

Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang disampaikan oleh Jibril) Utusan yang mulia. [Al-Takwir ayat 19]

Maka, bagaimana pula halalfirst menjadi pusat untuk mendapatkan maklumat-maklumat halal, sedangkan begitu banyak lagi medium laman web yang turut mempromosi makanan halal?

0 Comments

Lebih kefahaman perkaitan halalfirst dan Raredoor

Hari ini berlaku perbincangan dan penetapan (dibaca : keputusan hala tuju) beberapa perkara yang berkaitan dengan halalfirst. Menggunakan WhatsApp dan panggilan telefon bimbit. Tiada perjumpaan fizikal berlangsung, hanya perbualan secara suara sahaja.

Perbincangan lebih kepada program raredoor, walaupun En Fauzi merupakan Pengasas Bersama halalfirst, namun ianya saling berkaitan memandangkan apa yang berlaku di halafirst akan turut berlaku di Raredoor.

Satu tujuan Raredoor adalah mewujudkan golongan Huffaz yang berkemahiran teknologi dengan berpemilikan ilmu teknologi. Ia bermaksud huffaz bukan sahaja belajar dan ada ilmu keagamaan, mereka turut ada ilmu semasa iaitu ilmu teknologi. Kami berhasrat untuk menwujudkan perbezaan tersebut dengan berkempen dan berkempen.

Bagi tujuan tersebut, lepasan tahfiz boleh melanjutan pembelajaran di pusat kemahiran atau pendidikan tinggi. Dengan cara ini, boleh menambah kualiti huffaz yang berkemahiran dan berpengetahuan, berketrampilan. [rujuk artikel sebelum ini : ]

Untuk tujuan tersebut pula, sudah tentu tempat belajar ada menyediakan kemudahan tersebut selain daripada suasana pembelajaran Al-Quran. Perisian (software) yang memudahkan proses pembelajaran boleh dibangunkan khas untuk pelajar-pelajar ini.

Jika pelajar lepasan sekolah tahfiz ini berilmu tambahan (dengan maksud ilmu dunia ) selain pengajian Al-Quran dan berpotensi daripada segi teknikal, mereka iaitu huffaz akan lebih bernilai kebolehan pasaran kerja yang tinggi. Mereka bukan sahaja berkebolehan menghafaz Al-Quran tetapi juga boleh mengaplikasi isikandungan Al-Quran dalam diri mereka sambil berkerjaya.

Dengan sebab itu, kerja dan hasil kerja akan beroleh keredhaan Allah s.w.t. . Hasil kerja yang akan berterusan dengan pahala berterusan juga menjadi tanda aras. Merekalah huffaz.

Huffaz merupakan perkataan jama’ untuk hafiz dan hafizah yakni bermaksud sekumpulan hafiz dan hafizah.

Perkaitan dengan halalfirst adalah, huffaz adalah golongan yang mewarisi Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran dan telah melalui proses pemahaman Al-Quran dalam sessi pembelajaran mereka di tempat mereka belajar.

Mereka ini juga yang akan menggalakkan halal dan mengelakkan yang haram. Oleh itu, mereka sememangnya memerlukan tempat belajar yang selesa dan kondusif supaya boleh menerapkan ilmu al-Quran dalam diri mereka.

Pernah dikatakan pada satu ketika dahulu, imej sekolah tahfiz atau dikenali dengan sekolah pondok tidak ada yang dibanggakan. Dengan sebab ada sesetengah pihak yang anak mereka bermasalah dihantar untuk diubah kelakuan buruk mereka. Tidak semua sekolah tahfiz sedemikian, namun ia pernah berlaku. Ada anak-anak yang mendapat hidayah dan berubah sikap kepada yang lebih baik. Ia satu kejayaan.

Menukar persepsi tersebut, sekolah tahfiz atau jika dahulu dikenali dengan sekolah pondok akan mengalami perubahan. Sesuai dengan persekitaran yang selesa dengan adanya Raredoor, institusi pengajian Al-Quran diberikan kebaikan dan semangat baharu. Tidak semua sekolah tahfiz akan dipaksa untuk dilakukan sedemikian. Semua ada pilihan dan Raredoor mewujudkan pilihan tersebut.

Tujuan halalfirst dan Raredoor adalah dengan mengajak berkongsi peluang bersama-sama untuk membantu pembangunan ummah secara membangunkan perniagaan dengan aktiviti yang halal dan seterusnya kebaikan diperolehi dengan menginfak atas apa yang telah Allah s.w.t. berikan untuk dikongsikan bersama-sama.

Dengan bergeraknya halalfirst, banyak perkara baik akan berlaku. Perniagaan akan berkembang dan maju. Ia akan menghasilkan keuntungan dan keuntungan tersebut dikongsi dengan mereka yang perlu untuk mengembangkan dakwah. Mereka iaitu golongan dakwah ini adalah golongan huffaz yang membawa isikandungan al-Quran dalam diri mereka.

Merekalah yang akan melakukan penyediaan makanan halal, mengendalikan mesin dan membina peralatan berteknologi. Sememangnya sudah tentu akan mengutamakan halal dan diredhai Allah. Itu tujuan halalfirst.

Huffaz juga tahu untuk menjalankan perkara halal yang boleh membawa kebaikan kepada umat islam kerana kita sedia tahu untuk menjadi seorang huffaz, mereka harus menerima makanan yang bersih lagi halal toyibba supaya ilmu mudah lekat dihati dan jiwa mereka.

Peluang semasa menjalani kehidupan di dunia ini dimanfaatkan untuk bekalan di akhirat. Dengan amal jariah, pahala akan diperolehi berterusan dan ia adalah satu yang baik.

Maaf, bukan satu, tetapi banyak sekali kebaikan.

Perbualan telah berlangsung agak lama dan bersambungan. Ilham daripada Allah s.w.t. mencurah-curah dan ia menepati hasrat dan niat yang ingin dijadikan perkara benar.

Catatan ini masih lagi sebahagian dan masih belum selesai dicatat.

Wallahualam.

0 Comments

Melihat kembali hasil kerja yang lalu dengan storan awan

Banyak hasil kerja yang telah saya lakukan sejak 10 tahun lalu. Ia masih tersimpan dalam bentuk data dan  jika diperlukan atau dimahukan, hanya perlu mencari computer atau laptop. Sudah tentu dengan telefon canggih, pun boleh mengakses maklumat tersebut.

Ada data yang saya simpan di Cloud Based seperti OneDrive (Microsoft), DropBox dan Drive(Google).. Setiap daripada Storan Awan (dibaca : Cloud Based Storage) ada kelebihan dan saya asingkan mengikut kerja yang dilakukan pada ketika itu.


Ada data yang telah 10 tahun lebih ketika saya berusaha untuk mendapatkan Technopreneur Seed Fund. Kertaskerja pun masih ada lagi dan setelah saya membaca semula, apa yang sedang saya lakukan sekarang ini bersama-sama dengan para Pengasas halalfirst dan Pengasas Raredoor adalah hasil pemikiran saya 12 tahun lepas.

Masih lagi relevan dan boleh dikembangkan. Penambahbaikan demi penambahbaikan berlaku dengan kehadiran pengasas bersama untuk halalfirst dan Raredoor.

Jika 12 tahun lepas ia masih diperingkat idea, tetapi sejak 7 hingga 2 tahun lalu, ia sudah mula menjadi kenyataan. Saya perlu menjadikannya suatu yang benar dan pasti. Mungkin inilah yang telah Allah s.w.t. ilhamkan dalam diri atas tujuan ibadah kepadaNya.

Jika dahulu, idea yang difikirkan banyak tertumpu kepada keuntungan dunia, tetapi sekarang ini semakin jelas bahawa matlamat adalah untuk alam akhirat. Saya bersama-sama dengan rakan-rakan yang sebaya umur memang mahukan yang terbaik di dunia dan juga diakhirat.

Jika difikirkan, apa yang ingin dilakukan semakin mudah dengan berbantukan teknologi. Jika dahulu tidak banyak yang dapat dilakukan, hanya idea dan hasrat sahaja yang difikirkan logk untuk dilaksanakan.

Setiap orang tujuan mereka berbeza, tetapi matlamat sebenarnya adalah sama. Matlamat untuk mendapat kebaikan adalah impian semua orang. Kebaikan boleh jadi berbentuk kekayaan, kesihatan yang baik, disenangi oleh orang sekeliling dan tidak menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Semua orang mahukan keselesaan. Mahukan keselamatan dan ia sudah tentu mahu dijamin.

Ketenangan bagi setiap individu adalah berbeza. Dengan Islam, kesejahteraan menjadi asas kepada perpaduan. Berbuat baik atau ihsan mendekatkan hubungan antara manusia sesama manusia dan juga kepada Allah s.w.t.

Saya melakukan pembangunan web kempen kepada halal dengan rakan En Fauzi supaya impak bukan sahaja kepada kami berdua, tetapi kepada mereka disekeliling terutama keluarga dan kaum kerabat sementara masih hidup didunia ini. Begitu juga dengan rakan-rakan kepada rakan-rakan yang lain.

Halal adalah fitrah yang Allah s.w.t. jadikan untuk manusia menjalani kehidupan di dunia ini.

Saya melakukan pembangunan web kempen kepada Redha Allah s.w.t. dengan rakan En Zulkifli supaya impak bukan sahaja kepada kami berdua, tetapi kepada mereka disekeliling terutama keluarga dan kaum kerabat untuk alam akhirat. Begitu juga dengan rakan-rakan kepada rakan-rakan yang lain.

Keredhaan Allah s.w.t. atas ibadah yang dilakukan didunia supaya beroleh syurga yang dibawahnya mengalir sungai.

Perkaitan halalfirst dan raredoor adalah umpama simbiosis yang saling berkaitan antara satu sama lain. Saling melengkapi antara satu sama lain.

Untuk ramai orang supaya lebih memahami halalfirst dan raredoor, sememangnya memerlukan masa, dakwah mengambil masa. Kesungguhan, ketekunan (dibaca : istiqamah) adalah unsur penting dalam kerja dakwah ini.

Dan masa semakin singkat dengan kehidupan didunia ini yang tidak berkekalan.

Wallahualam.

0 Comments

Pengurusan Projek menggunakan Applikasi Asana

Semalam saya telah menggunakan satu aplikasi berasaskan web (dibaca : Web Based Application) . Ia boleh disegerakkan dengan tablet menggunakan Android.

Ia bernama Asana, satu aplikasi untuk menguruskan Pengurusan Projek atau Project Management Software.

Ingin saya maklumkan bahawa saya telah memasang aplikasi ini di tablet sejak 3 tahun yang lalu. Namun tidak menggunakannya langsung hanya menyimpannya tanpa melakukan pendaftaran. Ia perlu mendaftar untuk menggunakan ia adalah percuma tetapi dengan beberapa fungsi dihadkan.

Sejarahnya saya pernah membaca satu cadangan daripada satu entri di Facebook supaya menggunakan aplikasi ini. Entri berkenaan hanya memaparkan imej logo Asana dan sedikit kata-kata penarik tagline. Saya tertarik hati dan seterusnya menyimpan di dalam tablet, dengan kemungkinan akan menggunakanny satu masa nanti.

Sehinggalah pada minggu lepas, saya telah melakukan pembacaan di web apakah aplikasi berasaskan web (dibaca : web based application) yang terbaik selain daripada Feng Office yang saya telah biasa gunakan.

Hasil carian melalui Google, telah menemukan beberapa aplikasi. Banyak pendapat menyatakan bahawa Asana adalah yang terbaik dan mudah diselia urus. Dan ketika ini, saya mula serius untuk mencuba setelah melakukan pemerhatian kaedah penggunaan melalui Youtube.

Keinginan untuk menggunakan Asana telah menyebabkan saya mahu memuatturun, tetapi rupanya memang telah sedia ada sejak lama lagi. Cuma tidak dimanfaatkan kerana sebelum ini, masih belum diperlukan. Sekarang ia memang amat diperlukan.

Sabtu dan Ahad lalu, saya telah mengkaji penggunaan Asana dengan berbantukan YouTube. Setiap langkah demi langkah saya ikuti namun masih lagi belum benar-benar menggunakan Asana. Saya kaji dan fahamkan dulu. Proses mengkaji mengambil masa dan untuk lebih kefahaman, saya baca artikel yang disediakan di laman web Asana itu sendiri.

Dan semalam, saya mula menggunakan Asana. Dengan disegerakkan (synchronise) antara Laptop (web based) dan di Tablet (Apps), ia benar-benar memudahkan pengurusan kerja yang saya sedang lakukan.

Teknologi memang memudahkan dan menyenangkan urusan kerja. Dengan berbantukan teknologi (dibaca : technology aided), urusan lebih teratur dan tersusun. Kerja menjadi lebih kemas dan semakin mudah untuk perkongsian.

Ya, Asana boleh berkongsi maklumat aktiviti antara ahli (members) dalam satu-satu atau banyak Projek. Perbincangan dan makluman menggunakan e-mail juga adalah kelebihan.

Terima kasih kepada Google Inc atas kemudahan yang dibangunkan. Tanpa disedari, impak daripada Google Inc telah memberikan pelbagai kemungkinan untuk memudahkan urusan kerja seharian berbantukan aplikasi yang dibangunkan.

Syukur Al-hamdulillah kerana apabila tiba masanya, untuk memahami menjadi lebih mudah dan senang. Jika 5 tahun lepas, kekangan mungkin sangat banyak sehinggakan peluang untuk lebih mendalami akan satu-satu aplikasi internet menjadi satu kesukaran, tetapi bukan sekarang.

Kehidupan semakin mudah dan selesa. Teknologi semakin berkembang dan akan berkembang. Kita tidak boleh ketinggalan dengan berkembangnya teknologi.

Berkenaan Asana juga, saya telah mengenalpasti 3 aktiviti utama yang diletakkan sebagai projek utama. Setiap daripada projek Asana boleh kembangkan kepada beberapa projek kecil atas diri sendiri untuk menyusunnya. Setiap projek ada tarikh mula dan tarikh selesai. Jangkamasa setiap tugasan dalam projek dan projek kecil dapat dibaca dan ditanda samada telah mencapai matlamat atau masih tergantung.

Maka, sememangnya mudah untuk menyusun kerja. Sistem akan lebih teratur dan saya sedang mula memahami secara berperingkat.

Sesungguhnya, ilmu semakin berkembang dengan adanya niat untuk memanfaatkan apa yang ada disekeliling. Teknologi memudahkan. Dan gunakanlah sebaik-baiknya bagi tujuan dakwah.

Untuk pengetahuan, 3 aktiviti utama yang saya sedang usahakan adalah halalfirst, raredoor dan peribadi (personal).

0 Comments

Kerja mengemaskini laman web halalfirst

Halalfirst adalah satu kempen kepada menggalakkan yang halal dalam kehidupan. Saya dan En Fauzi merupakan pengasas kepada laman web halalfirst. Halalfirst wujud atas satu kejadian yang saya hadapi pada tahun 2007.

Saya pernah berhadapan dengan seorang Kristian Khatolik yang menjalankan perniagaan menjual makanan halal kepada beberapa wilayah di Tanah Besar China. Perjumpaan berlaku di sebuah club house di Damansara, Kuala Lumpur.

Saya tidak akan menceritakan lebih mendalam tujuan perjumpaan tersebut. Apa yang ingin disampaikan disini adalah mesejnya. Nama pun sudah tidak ingat, tetapi apa yang ingin disampaikan adalah mesejnya.

Ya. Mesejnya.

Saya ditakdirkan duduk berhadapan dengan lelaki tersebut yang telah menanyakan satu soalan setelah beliau menyatakan bahawa sebagai seorang Kristian Khatolik, beliau percaya kepada barang halal. Bukan setakat makanan tetapi kepada cara hidup.

Jika beliau seorang penganut agama Kristian begitu percaya kepada halal, kenapa Muslim masih lagi kurang yakin dengan perkara halal?

Susulan daripada perjumpaan tersebut, saya kerap berbincang dan berbincang dengan En Fauzi sebagai Pengasas Bersama (Co-founder) untuk memperkemaskan lagi maksud kata lelaki Kristian itu. Perbincangan santai yang lebih menjurus kepada mendapatkan persefahaman dan penyelarasan setelah niat untuk berkempen kepada halal telah ada.

Maka dalam tahun 2008, laman web halalfirst telah dibangunkan dengan seringkas yang boleh. Tidak banyak kandungan dalam laman web tersebut, lebih kepada menyatakan hasrat dan tujuan kewujudan laman web tersebut.

Bagi mengisi kandungan laman web halalfirst, pergerakan yang berlaku adalah dengan memasukkan aktiviti yang dijalankan oleh saya dan En Fauzi. Antara yang disertakan isikandungan (content) adalah projek sumber asas iaitu projek pertanian, perikanan dan beberapa perniagaan kecil yang dilibatkan dalam program yang dinamakan ketika itu sebagai rakan halalfirst.

Rakan halalfirst adalah satu pendekatan untuk mengumpulkan beberapa entiti perniagaan disatukan dibawah satu jenama iaitu jenama halalfirst. Kaedah pengendalian adalah mudah iaitu setiap daripada perniagaan yang terlibat akan disenaraikan dalam direktori yang akan saling bekerjasama antara satu sama lain.

Namun, aktivti halalfirst ditangguhkan atas keadaan saya telah menjalankan kerja sebagai pengajar. Pengajar E-Dagang untuk selama 6 bulan dibawah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (Pusat). Ketika itu ditahun 2011, E-dagang masih sesuatu yang bahru dan masih diperingkat pendedahan. Tidak ramai yang tahu berkenaan apakah e-dagang, namun saya sejak 2000 pernah bersama-sama dengan beberapa orang rakan lepasan Dasar Pandang Ke Timur menjalankan perniagaan e-dagang, tetapi terhenti separuh jalan.

Ada ketika, penerimaan masih belum berlaku. Belum tiba masanya. Tetapi pendedahan telah saya terima sejak tahun 2000 lagi. Jadi, ia tidak menjadi masalah kepada saya untuk lebih mendalami dan memahami perkembangan yang berlaku.

Apa yang perlu adalah konsisten. Allah s.w.t. telah memberikan sedikit demi sedikit ilmu dan pengalaman supaya saya lebih faham akan perjalanan e-dagang ini.

Ramai orang menjalankan perniagaan dalam talian. Berbeza dengan pendapat saya, e-dagang adalah bentuk perniagaan yang dinamik. Ia boleh berubah dan kapasiti adalah berbeza bagi setiap syarikat yang terlibat dengan e-dagang.

Ada peniaga yang berurusniaga secara kecil-kecilan. Dilakukan secara sambilan.

Ada yang serius sehingga menjadi besar dan malahan menjadi gergasi kepada perkhidmatan atau barang dagangan sehingga dikenali diseluruh dunia.

Ada yang lebih bersifat kandungan (content) dan hanya mempromosi barangan atau perkhidmatan sahaja, tidak lebih daripada itu.

Dan ada juga yang menyediakan isikandungan dengan menyediakan ruang iklan yang berbayar.

Pelbagai keadaan yang membolehkan e-dagang itu berkembang.

Saya dan En Fauzi lebih memikirkan impak atau kesan kepada kewujudan halalfirst. Jika dikatakan halalfirst adalah laman web e-dagang, masih belum diperingkat tersebut lagi. Masih awal untuk dikatakan bahawa halalfirst adalah laman web e-dagang.

Jika dikatakan ia adalah isikandungan (content) , boleh jadi benar. Ia benar kerana halalfirst adalah platform untuk kempen kepada yang halal. Ia adalah sebagai ingatan, nasihat, panduan dan boleh jadi ajakan (invitation) untuk bersama-sama mengutamakan yang halal dalam kehidupan.

Harapan

Dalam dunia yang ada sekarang ini, agama Islam adalah agama fitrah. Ia membawa kepada keamanan. Keamanan adalah kesejahteraan. Kita tidak mahu kehidupan yang dalam keadaan huru-hara.

Tiada jaminan keselamatan bukan sahaja kepada diri, malahan kepada mereka yang disekeliling. Semua mahukan keselamatan. Dan keselamatan adalah dengan kembali kepada fitrah iaitu Islam.

Dengan menjalani kehidupan yang halal, kesejahteraan akan dapat dicapai.

Al-Ghafir ayat 64.

Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat penetapan untuk kamu dan langit sebagai bumbung yang kukuh binaannya dan Dia membentuk kamu lalu memperelokkan rupa kamu, serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda yang baik lagi halal. Yang demikian (kekuasaanNya dan kemurahanNya) ialah Allah Tuhan kamu; maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah, Tuhan sekalian alam.

Wallahualam. Semoga kita semua beroleh kejayaan.

0 Comments

Menghubungkan dan mengeratkan sillaturahim

Perkara yang penting dalam kehidupan adalah berkeluarga. Jiran tetangga juga adalah penting. Begitu juga kaum kerabat daripada kalangan keluarga.

Kawan-kawan yang dikenali samada secara dekat ataupun hanya sebagai kenalan begitu ramai selagi manusia hidup bermasyarakat. Jiran tetangga ada yang menjadi rakan. Kaum keluarga yang jauh kadangkala menjadi rakan. Rakan yang sedia ada memperkenal kepada rakan baharu yang samada pernah dikenali atau belum pernah dikenali.

Jika berlaku keadaan perjumpaan yang tidak disengajakan, itu adalah ilham Allah s.w.t. yang telah membuatkan perasaan hati untuk bertemu. Bertemu kerana Allah disebabkan ada hikmah rahsia yang Allah s.w.t. rancangkan untuk masa akan datang.

Masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang bakal berlaku. Apa yang terjadi juga ada dalam kawalan dan juga ada diluar kawalan. Luar kawalan adalah atas Allah s.w.t. yang mengizinkan ianya berlaku. Malang yang tidak berbau kerana kita memang tidak tahu adakah kemalangan itu terjadi dalam kawalan kita atau sebaliknya.

Perancangan Allah s.w.t. adalah Maha Hebat. Banyak perkara yang telah terjadi jika difikirkan dengan mendalam ada hikmahnya. Rahsia itu tidak manusia ketahui. Itu rahsia hanya Allah s.w.t. yang miliki.

Hari ini dengan kepelbagaian teknologi memudahkan pertemuan antara rakan-rakan lama. Ada yang telah berpuluhan tahun tidak bertemu. Rupa muka pun ada yang telah lupa.

Pada hari ini juga, saya telah menyertai rakan-rakan lama di WhatsApp Group Exsas92. Ada yang telah tidak berhubungan sejak 1992 lagi, setelah tamat peperiksaan SPM. Pada hari ini, dapat berhubungan semula walaupun tanpa berjumpa. Terima kasih dengan adanya fungsi WhatsApp yang membenarkan penyertaan ahli members sehingga 250 orang.

Memanfaatkan teknologi seperti laman web, facebook, WhatsApp dan lain-lain kaedah yang tidak memerlukan perjumpaan, hanya bertukaran khabar berita adalah satu anugerah Allah kepada manusia. Jika dahulu, berutus surat adalah medium yang terbaik, namun kini, pelbagai medium lain yang dicipta untuk memudahkan urusan manusia untuk berurusan antara satu sama lain dengan mudah, cepat dan selesa.

Sehinggakan, ianya berada diluar kawalan kerana lambakan maklumat yang ada disekeliling. Ada kalangan kawan lama yang memang aktif dalam bidangnya. Ada yang masih kesipuan untuk berjumpa, berkemungkinan belum bersedia lantaran kekurangan yang difikirkan dalam diri.

Saya berfikiran sedemikian kerana berlaku dalam situasi sedemikian. Belum bersedia untuk berjumpa ramai rakan-rakan lama dek kerana terlalu lama tidak berjumpa.

Saya dalam group WhatsApp telah menyertai kumpulan seperti Exsas92, SKA’82-87′ dan Ambang Asuhan Jepang.

Bagi Exsas92 iaitu kumpulan alumni Sekolah Menengah Sultan Hj Ahmad Shah(SEMSAS) Kuantan, Pahang adalah yang terkini walaupun pernah diwujudkan kumpulan yang sama di Facebook dengan tambahan EXSAS sebagai Group yang mengumpulkan semua lepasan SEMSAS sejak awal sekolah diwujudkan. EXSAS turut disertai oleh guru-guru yang pernah mengajar di SEMSAS.

Saya bersekolah di SEMSAS pada tahun 1988 sehingga tamat Tingkatan 5 pada tahun 1992.

Pada tahun 1993 sehingga 1995, saya telah mengikuti Program Persediaan Khas ke Jepun (RPKJ) kumpulan ke 12 dibawah Program Dasar Pandang ke Timur dan kesan daripada itu, telah menyertai WhatsApp group Ambang Asuhan Jepang. Di Facebook, saya menyertai Group FB RPKJ12 dan juga ALEPS. ALEPS merupakan Group FB yang disertai oleh lepasan (alumni) program Dasar Pandang ke Timur sejak 1982 sehingga sekarang.

Saya belajar di Ambang Asuhan Jepun, Universiti Malaya, KL antara tahun 1993 ~ 1995 sebelum berpeluang mendapat tempat belajar di Universiti Kebangsaan Tottori, Jepun pada tahun 1995 sehingga tamat 4 tahun belajar pada tahun 1999.

Begitu juga dengan SKA’82-87′, dikalangan rakan-rakan lama semasa bersekolah di Sekolah Kebangsaan LKTP Adela, Kota Tinggi, Johor. Turut ada FB Group iaitu S.K. Adela 1982 ~ 1987 dan ~BuDaK SeKoLaH ’75~.

Saya belajar di SK Adela (singkatan SKA) pada tahun 1982 sehingga 1987 sebelum meneruskan pembelajaran lanjut di SEMSAS.

Kesimpulan

Apa yang ingin disampaikan adalah sepanjang tahun 1982 sehingga tahun 1995, saya mempunyai ramai rakan. Kita semua ada rakan persekolahan.

Ada rakan yang masih hidup dan ada yang telah meninggal dunia. Baru-baru ini pun ada yang telah kembali ke Pencipta.

Bagi rakan yang masih hidup, berpeluang untuk mengenali mereka amatlah berharga kerana rakan-rakan ini telah bersama-sama dalam perjuangan menuntut ilmu. Saya lebih fokus kepada rakan-rakan di Malaysia, kerana di Negara Jepun saya juga turut mempunyai rakan tetapi oleh kerana berlainan bangsa, rakan rakan itu masih dalam sejarah pengalaman dan jika bertemu, ianya berbeza dengan rakan-rakan lama persekolahan rendah, menengah dan pra-universiti.

Ada nostalgia tersendiri dan jika berjumpa akan mengamit kenangan suka dan duka. Banyak pengalaman bersama yang jika berjumpa baru dapat bercerita. Ingat semula yang telah lupa.

Sesungguhnya Muslim itu bersaudara.

Saya dan En Fauzi akan mula menjalankan kempen IQRAM, satu program bertanyakan khabar berita rakan-rakan lama persekolahan.

Wallahualam

0 Comments