Proses pemindahan rangka kerja untuk antaramuka cadangan kepada laman web OKRA

Pada hari ini dan semalam, telah berlaku proses pemindahan antaramuka yang dirangka kepada laman web OKRA. Proses membentuk menu-menu, gambar serta keterangan berkaitan telah dilakukan secara berperingkat bermula pada awal pagi Sabtu 18hb Mac 2017 sehingga ke masa sekarang, Ahad 19hb Mac 2017 jam 8:00 malam.

OKRA adalah laman web yang dibangunkan khusus untuk pusat sehenti maklumat dan untuk jualan kenderaan dibawah satu jenama web iaitu OKRA.

Sebagai satu inisiatif digandingkan dibawah jenama halalfirst, OKRA akan dibangunkan sehingga bermulanya program halalfirst:WebMart dijangka akan berlaku menjelang tahun 2020.

Bagaimanapun, kerja pembangunan web OKRA masih belum mencapi 100% sempurna disebabkan kekangan masa dalam proses penyusunan semula web OKRA.

Web OKRA telah mula dibangunkan sejak pertengahan Februari 2017 namun disebabkan oleh proses mengenalpasti ciri-ciri yang sama disetiap jenama-jenama yang bakal dilibatkan, maka ia telah distruktur semula sejak awal Mac 2017.

Semua proses adalah berdasarkan kepada 3 model berikut :

 1. Diagram Aliran Kerja (workflow diagram) untuk aktiviti berkaitan OKRA
 2. BMC (Business Model Canvas) untuk aktiviti niaga OKRA
 3. Susunatur Antaramuka (Layout Interface) menggunakan kaedah storyboard untuk laman web OKRA

Sistem kerja ini akan diselaraskan untuk semua laman-laman web yang dibangunkan oleh saya pada masa akan datang. Hasil gerak kerja semasa membangunkan laman web OKRA, telah memungkinkan bertambahnya pemahaman proses kerja untuk satu-satu laman web yang bakal dibangunkan.

Ia telah memberikan satu pengalaman yang baik.

Kenapa perlunya ada perancangan kerja?

Ia perlu dilakukan agar pembangunan web mesti selari dengan kerja-kerja fizikal perniagaan. Tidak mahu berlaku percanggahan maklumat antara laman web dan gerak kerja fizikal.

Berikut adalah kronologi sejarah berlakunya pembangunan web OKRA. Turut disertakan adalah perancangan untuk peringkat-peringkat seterusnya.

Aktiviti Proses / Model Mula Aktiviti Tempoh masa
1 Pembangunan flyers untuk jualan kenderaan HINO, Proton, Perodua, Toyota dan Daihatsu Mengumpul maklumat

September 2015

3 bulan

2 Pembangunan laman web Daihatsu model Jenama Gran Max Menyampai maklumat secara web

November 2015

2 bulan

3 Pembangunan laman web untuk lori keluaran HINO Menyampai maklumat secara web

Januari 2016

1 bulan

4 Merangka semula kaedah hebahan menggunakan Flyers dan WEb Menyampai maklumat secara bahan cetak dan secara web

Februari 2016

2 bulan

5 Proses penilaian semula menggunakan Jenama Jendela Makmur dilaman web ledang.biz Tiada proses dilibatkan

Mac 2016

7 bulan

6 Pembangunan semula laman web di halalfirst.com Pemindahan isikandungan

Januari 2017

2 minggu

7 Penjenamaan atas nama OKRA Pelarasan semula isikandungan mengikut jenama

18hb Feb 2017

1 minggu

8 Proses pemindahan dan melengkapkan data berdasarkan maklumat yang sedia ada di okra.halalfirst.com Kemasukan data baru dan lama mengikut kesesuaian semua jenama

1hb Mac 2017

3 minggu

9 Pemerhatian dan melaksanakan semula aliran kerja, model perniagaan serta susunatur untuk antramuka web OKRA Work Flow Diagram

Business Model Canvas

Storyboard

10hb Mac 2017

1 minggu

10 Proses membina semula strutktur laman web OKRA Pengstrukturan semula

18hb Mac 2017

1 minggu

11 Web OKRA sedia untuk dikempenkan untuk Fasa 1 Medisos

1hb April 2017

3 bulan

12 Web OKRA sedia untuk dikempenkan untuk Fasa 2 Web, Medisos

Fishbone Effect

1hb Julai 2017

6 bulan

13 Web OKRA sedia untuk dikempenkan untuk Fasa 3 Web, Medisos

Waterfall

1hb Februari 2018

9 bulan

14 OKRA Generasi 2.0 Web + Apps

November 2018

12 bulan

15 OKRA Generasi 3.0 WebMart

Disember 2019

n/a

Proses-proses yang dilibatkan adalah dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya ada. Digarap dengan adanya penglibatan daripada pengalaman dan pengetahuan oleh individu lain iaitu :

 • En Mohd Fauzi Mohd Jamil – Pengasas halalfirst
 • En Zulkifli Othman – Pengasas Raredoor dan pemilik kepada web OKRA

Dan tidak ketinggalan ramai orang yang tidak dinyatakan namun telah memungkinan kerja pembangunan Web OKRA dilakukan dengan baik.

Proses yang dilibatkan adalah satu system. Sistem ini pada masa akan datang akan digerakkan oleh sekumpulan individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini akan dikembangkan kepada mereka yang lain agar berlaku kesinambungan dakwah kearah kebaikan.

Terima kasih.

Bagi mendapatkan isikandungan web yang baik, maklumat yang sahih dan benar mesti ada supaya asas keyakinan oleh pelawat web boleh berlaku.

Wallahualam.

0 Comments

Proses berikutnya.. pengembangan daripada Web Okra dengan struktur untuk jenama-jenama

Proses duplikasi atau menggandakan menjadi semakin mudah apabila sudah ada asasnya. Jika sebelum ini, struktur antaramuka (dibaca : layout) untuk laman web OKRA sudah dirangka, maka untuk peringkat seterusnya menjadi lebih mudah.

Pengembangan dilakukan setelah kerap berlaku pemerhatian. Pemerhatian berlaku setelah berulangkali berlaku kecacatan yang dapat disedari hanya setelah proses validasi dilakukan.

Proses validasi untuk OKRA telah berlaku sejak 12 Februari 2017. Setelah hampir sebulan, pelbagai maklumat tambahan dan rujukan telah dilakukan dan ketika ini, struktur baharu untuk halalfirst-OKRA sedang dilakukan.

Untuk pengetahuan semua, kisah berkenaan kereta telah bermula sejak satu acara yang pernah berlaku pada tahun 2015 lalu.

Lanjutan daripada acara tersebut, telah mewujudkan banyak peluang baharu. Peluang untuk dikembangkan. Namun, proses pengembangan memerlukan kerjasama.

Kerjasama oleh ramai orang. Lots of people.

Untuk mendapat kerjasama, perlu kepada satu sistem yang berantaian. Sistem berantaian adalah dengan banyaknya sistem yang saling menyokong antara satu sama lain.

Ertikata lain, akan ada banyak sistem. Sistem-sistem ini akan didokumentasikan bagi tujuan pengembangan ilmu yang bermanfaat kepada ramai orang.

Berikut adalah struktur laman web bagi jenama-jenama kenderaan yang bakal diketengahkan oleh halalfirst melalui web OKRA.

 

1. Lamantama atau Landing Page untuk Jenama Pengeluar di web OKRA

2. Laman Blog atau Catatan mengikut kronologi untuk Jenama Pengeluar di web OKRA

3. Laman untuk penyenaraian semua model bagi Jenama Pengeluar di web OKRA

4. Laman senarai semua varian berdasarkan model untuk Jenama Pengeluar di web OKRA

5. Laman panduan pembelian bagi satu-satu Jenama Pengeluar di web OKRA

6. Senaraian Harga terkumpul untuk semua model-model untuk Jenama Pengeluar di web OKRA

7. Laman Fasiliti Kredit atau pembiayaan bagi satu-satu Jenama Pengeluar di web OKRA

8. Laman berkenaan insuran atau skim perlindungan bagi satu-satu Jenama Pengeluar di web OKRA

9. Laman senarai semua laman-laman yang ada pada web Jenama Pengeluar di web OKRA

 

10. Laman maklumat kaedah menghubungi dan capaian bagi satu-satu Jenama Pengeluar di web OKRA

Laman-laman yang dinyatakan akan disistemkan. Ia akan ditambahbaik dari masa ke semasa.

Akan dibangunkan secara berperingkat, bermula dengan Jenama kenderaan Perodua, Proton, HINO dan seterusnya Daihatsu.

0 Comments

Membina antaramuka untuk OKRA, web sehenti untuk maklumat dan jualan kenderaan

Hari ini dan dijangka akan selesai menjelang 17hb Mac 2017, saya merangka kerja-kerja menyusun antaramuka untuk laman web OKRA. Rangka kerja ini penting supaya matlamat pelawat untuk mendapat maklumat-maklumat awal sebelum pembelian kenderaan dapat dilakukan.

Laman OKRA menyediakan maklumat-maklumat awal dan asas untuk tujuan memiliki kenderaan. Dengan maklumat awal ini, bagi mereka yang ingin membeli kenderaan akan dapat tahu perkara-perkara asas sebelum memiliki kenderaan.

Ia bermula dengan proses memilih. Proses ini kadangkala sukar bagi sesetengah orang. Kurang maklumat yang diperlolehi, maka proses memilih akan mengambil masa.

Dengan maklumat awalan, ini, ketika urusan temujanji dan pandu uji nanti, pengetahuan dan pengalaman akan bertambah.

Maka, halalfirst melihat ini sebagai satu situasi yang biasa. Situasi memilih kenderaan yang menepati keperluan selain daripada kehendak menjadi asbab utama kepada keinginan untuk menjadi pemilik kepada satu-satu kenderaan.

Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tepuk dada tanya selera.

Buat pilihan terbaik, dengan menerima maklumat awal sebelum menapak lebih jauh.

 

1 Landing Page

1. Antaramuka untuk Laman Utama (Landing Page) OKRA

2 Okra Jurnal

2. Antaramuka untuk Laman Catatan Jurnal (Blog) OKRA

3 All Model layout

3. Antaramuka untuk paparan semua jenama yang ada di web OKRA

4 Okra - Event Calendar

4. Antaramuka untuk Laman paparan Takwim (Kalendar/Event) OKRA

5 Okra Sitemap

5. Antaramuka untuk Laman Peta semua Laman (Sitemap Page) OKRA

6 OKRA-berkenaan

6. Antaramuka Induk OKRA-berkenaan

7 Okra FAQ

7. Antaramuka untuk OKRA Soalan Kerap Ditanya (F.A.Q.) OKRA

8 Okra Khidmat Masyarakat

8. Antaramuka khusus untuk aktiviti Khidmat Masyarakat (Give back to society) OKRA

9 Okra Hubungi Kami

9. Antaramuka untuk Hubungi Kami (Contact Us) OKRA

halalfirst dan Raredoor ada perkaitan. Untuk tujuan tersebut, satu laman khusus untuk menyiarkan aktiviti khidmat masyarakat (dibaca : aktiviti kebajikan) turut dibangunkan.

Laman ini diletakkan di bahagian Menu OKRA dan ia akan menghebahkan aktiviti-aktiviti yang diselaraskan oleh satu persatuan yang akan diwujudkan bagi tujuan memberikan semula kepada masyarakat.

Laman ini dibangunkan bersama-sama oleh:

En Zulkifli – Pengasas Raredoor dan OKRA

En Fauzi – Pengasas halalfirst

dan saya sendiri, Pengasas Bersama untuk halalfirst dan Raredoor.

0 Comments

Raredoor – mengharap keredhaan agar mendapat lebih kebaikan

Salah satu aktiviti yang sedang diselarikan dengan web halalfirst adalah web Raredoor.

Web Raredoor dengan nama domain www.raredoor.asia dibangunkan dengan tujuan keseimbangan dunia dan akhirat.

Hari ini banyak institusi pengajian agama (dibaca : pengajian ilmu Islam) dibangunkan. Begitu banyak program yang dianjurkan oleh pihak berkenaan supaya pemahaman berkenaan Islam akan senantiasa berkembang.

Perkara ini adalah satu yang baik namun tidak ramai orang yang maklum berkenaan program ini sehingga terlepas pandang dan program ilmu didapati telah lama berlalu.

Begitu juga dengan bangunan-bangunan sekolah yang menganjurkan kelas Al-Quran. Banyak bangunan baru dan ada keadaan bangunan lama dan usang memerlukan kepada kerja pembaikan.

Bagi tujuan tersebut, Raredoor menyediakan ruang platform dalam bentuk laman web dengan menggerakkan kempen-kempen yang dirancang bagi tujuan pembangunan bangunan ataupun sebaran pengetahuan supaya boleh memberikan manfaat kepada lebih ramai orang.

Raredoor terdiri daripada 2 inisiatif. Iaitu inisiatif (1) Program dan inisiatif (2) Projek.

Satu laman web iaitu www.raredoor.asia dibangunkan khusus sebagai laman web induk kepada kedua-dua laman web program-raredoor dan laman web projek-raredoor.

 1. Program oleh Raredoor – menjurus kepada aktiviti-aktiviti seperti program ilmu, ceramah, kursus motivasi, program pengajian jangka pendek dan kerja-kerja kebajikan.
 2. Projek oleh Raredoor – menjurus kepada kerja-kerja binaan dan infrastruktur serta yang bukan binaan tetapi mempunyai tempoh masa mula dan berakhirnya dalam tempoh jangka panjang.

Kedua-dua inisiatif Raredoor ini disasarkan kepada pihak-pihak yang menjalankan aktiviti pendidikan Islam seperti maahad, madrasah, sekolah-sekolah rendah dan menengah, asrama atau rumah kebajikan. Namun, tidak hanya terhad kepada semua yang dinyatakan, sasaran program dan projek oleh Raredoor turut boleh disertai oleh pihak awam.

Contoh melibatkan orang awam adalah aktiviti kelas agama, program bersifat kuliah dan apa-apa aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat ilmu kepada yang menyertainya.

Masih lagi kepada pengembangan ilmu, setiap aktiviti ada kronologi atau sejarah bermulanya satu-satu perkara. Tidak semua perkara yang berlaku itu berlaku secara tiba-tiba, ia tetap ada sejarah tertentu oleh pihak yang menganjurkannya. Dengan berbekalkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau sekelompok individu, maka satu-satu aktiviti itu terjadi dan berlaku.

Dengan izin Allah, ia berlaku dengan adanya perancangan. Allah Maha Perancangan, walaupun sehebat mana manusia merancang, berlakunya tetap tertakhluk dengan izin Allah s.w.t.

Inilah tujuan Raredoor diwujudkan. Iaitu untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan dengan menyediakan platform untuk kempen dan hebahan.

Tujuan menjadikan ilmu sebagai tanda aras.

Ilmu pada setiap individu adalah berbeza-beza mengikut penerimaan masing-masing semasa proses menuntut ilmu. Tanpa ilmu, manusia akan hilang arah. Ilmu adalah sebagai panduan kepada kehidupan.

Setuap orang mempunyai tahap ilmu yang berbeza. Ada yang belajar untuk tujuan pekerjaan dan ada yang belajar untuk tujuan kehidupan dengan melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran.

Dengan ilmu, banyak manfaat yang diperolehi. Bagi yang berniaga, kepelbagaian ilmu yang dimiliki adalah satu kelebihan. Namun, asas ilmu agama adalah penting dan perlu belajar pada setiap masa. Menerima ilmu harus dengan hati terbuka dan tenang.

Perkaitan halalfirst dan Raredoor?

Perkaitan antara halalfirst dan Raredoor adalah signifikan. Ianya saling berkaitan antara satu sama lain.

Web halalfirst membangunkan kelompok yang berniaga dengan tertib. Fitrahnya adalah semua perkara adalah halal melainkan dinyatakan haram oleh Allah dalam Al-Quran dan juga merujuk kepada hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad s.a.w.

Gerak kerja halalfirst mengutamakan perkara halal daripada peringkat permulaan sehingga kepada peringkat akhir. Pusingan mencari dan mendapatkan yang halal senantiasa berlaku. Halalfirst berkembangan secara organik. Dengan adanya kepelbagaian komuniti, halalfirst boleh menjadi antara perkara terbaik dalam kehidupan semua orang.

Untuk halalfirst, Halal adalah tujuannya supaya kesinambungan itu akan berlaku antara setiap perniagaan yang wujud atau bakal diwujudkan. Bukan hanya kepada makanan sahaja tetapi kepada cara kerja, suasana persekitaran dan hubungan setiap aktiviti dengan aktiviti yang lain.

Bagaimana ilmu dapat dikembangkan dengan inisiatif Program oleh Raredoor?

Raredoor menggunakan pendekatan Program oleh Raredoor sebagai usaha kepada mengembangkan ilmu. Program oleh Raredoor tidak akan hanya bertumpu kepada ilmu keagamaan (dibaca : tauhid) malah ia akan lebih daripada itu seperti ilmu fekah, muamalat dan ilmu sains. Lebihkurang maksudnya.. semua ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan manusia di bumi Allah s.w.t. ini.

Ini kerana, setiap ilmu yang diterima turut akan digunakan untuk tujuan bergeraknya perniagaan di halalfirst.

Tanpa ilmu, mencari yang halal tidak akan tercapai.

Maka Program oleh Raredoor adalah satu inisiatif supaya ilmu dapat disebarkan.

Apakah urusan bina bangunan menjadi antara aktiviti Raredoor?

Tempat belajar yang selesa adalah satu keperluan. Mencukupi syarat untuk penerimaan ilmu, bangunan samada masih belum ada, sedang dalam pembinaan atau perlu kepada kerja pembaikan dan selenggara perlu selesa untuk tujuan menuntut ilmu.

Persekitaran belajar juga harus menepati fitrah alam. Kebersihan dan kekemasan memberikan ketenangan. Ketenangan diperlukan dalam proses menuntut ilmu.

Raredoor menekankan aspek keselamatan dalam pembinaan bangunan yang difikirkan menjadi aspek utama kepada perkembangan menuntut ilmu. Oleh itu, setiap pembinaan harus menepati ciri-ciri semasa yang diperlukan seperti struktur asas yang kuat dan tahan lama.

Maka, Projek oleh Raredoor adalah satu inisiatif supaya bangunan tempat menyebarkan ilmu dapat diadakan.

Bagaimana kaedah penglibatan orang awam untuk aktiviti teras Raredoor ini?

Orang awam boleh bersama-sama turut serta dalam pembangunan ilmu pengetahuan dengan pelbagai cara. Sokongan pemberian sumbangan seperti infaq, sedekah, wakaf dan tajaan dengan nilai dan kemampuan yang dimiliki ataupun mengikut hasrat adalah amat-amat dialu-alukan.

Bagi setiap aktiviti dan projek oleh Raredoor, orang awam boleh turut bersama-sama menjayakan satu-satu program atau projek sehingga ianya boleh mendatangkan manfaat kepada ramai orang. Mudah-mudahan dengan penglibatan orang awam, semoga mendapat keredhaan Allah seterusnya beroleh lebih banyak kebaikan bukan sahaja kepada diri sendiri malahan kepada orang disekeliling.

Ingin dimaklumkan bahawa Raredoor tidak menjalankan kutipan kewangan bagi mana-mana pihak seperti memungut derma. Setiap sumbangan untuk tujuan program dan projek boleh diserahkan terus kepada pihak yang layak menerimanya. Setiap pihak yang dilibatkan dalam Raredoor akan senantiasa dimaklumkan melalui saluran rasmi Raredoor seperti laman web http://www.raredoor.asia atau lain-lain yang akan disahkan oleh pengurusan Raredoor nanti.

Untuk memberikan keberkesanan perjalanan kerja yang baik dan lancar, satu persatuan yang menyeliaurus Raredoor akan diwujudkan. Ia adalah cermin kepada Raredoor dengan keadaan Raredoor adalah bersifat maya manakala persatuan adalah bersifat benar( dibaca : realiti ).

Berminat turut serta dalam Raredoor?

Mari sertai Persatuan ini nanti. Berminat boleh layari laman web halalfirst dan Raredoor.

Keahlian persatuan boleh dilakukan dengan mengisi mana-mana borang maklumbalas yang ada dalam web halalfirst dan Raredoor.

0 Comments

Urusan yang baik mendatangkan hasil yang baik

Hari ini, Isnin telah selesai melakukan 3 aktiviti yang telah lama dirancang. Berlaku tambahan satu lagi perkara yang  berlaku secara spontan, iaitu perjumpaan bersama salah seorang Pengasas halalfirst, En Mohd Fauzi.

Saya bersama Hafiz bermula dengan pergi menghala ke Tg Gading. Cadangan awal adalah untuk pergi ke sebuah kedai menjual buah-buahan. Oleh kerana masa masih awal, rancangan spontan ditambah iaitu berjumpa dengan En Fauzi.

Banyak perkara yang dibincangkan. Sessi lampas otak (dibaca : brainstorming ) untuk penambahbaikan halalfirst. Secara amnya, halalfirst adalah sebuah laman web. Namun, hasrat dan tujuan halalfirst adalah lebih daripada sekadar sebuah laman web.

Apa itu halalfirst? Ia adalah komuniti yang bergerak atas sebab mencari yang halal, bermula sejak awal sehingga ke akhirnya bagi satu-satu aktiviti. Satu komuniti diwujudkan. Dan komuniti ini akan berkembang berkadar dengan masa.

Pengstrukturan semula halalfirst memungkinkan pelbagai peluang baru. Peluang ini dikongsi bagi tujuan kebaikan supaya dapat memberikan manfaat yang berganda. Manfaat diperoleh dengan mengutamakan halal kerana halal adalah fitrah manusia.

Selepas sessi perjumpaan tersebut, ke satu tempat yang banyak pokok asam dan mangga.Pokok-pokok yang mengikut musim senantiasa berbuah lebat. Oleh kerana masih belum tiba musim pokok tersebut masih proses mengeluarkan bunga.

Pokok itu ditanam oleh datuk kepada pemilik tanah. Hari ini anak cucu merasa hasilnya. Perkara kebaikan yang dilakukan dahulu pada hari ini sedang memberikan manfaat kepada orang lain.

Begitu juga dengan halalfirst.

Dan destinasi berikutnya adalah kekedai jualan buah-buahan. Ini supaya dapat mengenalpasti sumber bekalan buahan segar untuk kegunaan perniagaan En Hafiz.

Pelbagai maklumat diperoleh berkenaan dengan hasil pertanian. Rantaian sumber asas menjadi senantiasa menjadi isu. Perancangan dan penjadualan penanaman telah menghasilkan kesan kepada pihak seterusnya.

Contoh, kesan daripada penanaman keladi secara tidak berjadual telah menyebabkan lambakan kepada produk tani tersebut. Ia menyebabkan harga tidak stabil. Kesan berikutnya adalah keladi itu sendiri tidak dapat diperolehi pada ketika diperlukan oleh pihak indusri.

Matlamat seterusnya adalah ke rumah anak yatim Muar. Berurusan dengan Puan Rokiah dengan tujuan menyatakan hasrat dan mendapatkan maklumat semasa tentang penghuni asrama Pertubuhan Anak Yatim Muar.

Merujuk aktiviti yang akan dilakukan masih dalam perancangan. Namun, hasrat telah disampaikan. Hari ini, lebih menjurus kepada salam perkenalan.

Maklumat yang diterima adalah seramai 83 orang anak yatim yg menghuni asrama dan kebanyakkan belajar di peringkat sekolah menengah. Ada aktiviti bersifat pendidikan turut dilakukan oleh pihak lain juga.

Urusan berikutnya adalah sessi perbincangan kesimpulan atas apa yang telah dilalui sepanjang pagi. Banyak yang dinilai dan difikirkan untuk dijadikan sebagai matlamat untuk menggerakkan halalfirst. 

Kesan pengalaman lama diperingatkan bagi tujuan agar matlamat tidak tersasar. Semua ada tujuannya. Dan ada kelompok sasarannya.

Begitu juga untuk menggerakkan Raredoor turut dibincangkan.

Semoga perkara yang baik … dengan niat yang baik akan membuahkan hasil kerja yang baik.

In Sya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kerja.

0 Comments

Perancangan dirancang dengan teliti – OKRA

OKRA adalah satu laman web penyampaian maklumat semua jenama kenderaan. Ia bukan sahaja memaparkan harga kenderaan, malahan turut memberikan panduan.

Antara panduan yang diberikan adalah berkenaan kaedah pemilikan. Memiliki kenderaan boleh jadi impian kepada sesetengah orang. Ada juga sudah sampai tahap memerlukan. Memerlukan untuk tujuan bekerja dan juga menyelesaikan urusan peribadi

Bagi tujuan urusan perniagaan, kenderaan yang lebih selamat dan selesa amat diperlukan. Kegunaan mengangkat produk perniagaan dan juga tujuan perkhidmatan adalah satu kelebihan kepada mereka yang memiliki kenderaan seperti ini. Kenderaan tersebut adalah seperti lori dan van.

Panduan-panduan (dibaca : guidelines ) yang dimuatkan dalam web OKRA digarap daripada pengalaman ramai orang. Ramai orang setelah memiliki lesen memandu kenderaan sudah berpeluang untuk menggunakan kenderaan yang beroda untuk pelbagai tujuan dan urusan.

Bermula daripada awalnya, panduan adalah bagaimana untuk mengenali kenderaan yang bakal dimiliki. Adakah ianya sesuai dengan keperluan atau sekadar memenuhi kehendak.Ciri-ciri kenderaan yang selamat menjadi faktor penting selain daripada ciri keselesaan dan kecantikan.

Ciri keselamatan adalah ciri yang mesti (dibaca : wajib ) ada pada setiap kenderaan. Kenderaan yang direka dan dibina mesti boleh memberikan keselamatan optimum kepada pemandu, penumpang dan juga kepada pengguna jalan raya yang lain.

Aspek suasana kehidupan menjadi faktor kepada keperluan. Bagi yang sedang berniaga, kenderaan yang dibeli adalah satu pelaburan jangka panjang selain daripada menggunakannya untuk aktiviti biasa. Ciri keselamatan bagi kenderaan kegunaan berat tidak sama dengan kenderaan untuk tujuan biasa.

Panduan mendapatkan kenderaan bermula dengan sessi temujanji bersama jurujual sehingga kepada kunci kenderaan diperolehi juga adalah satu proses. Temujanji ditetapkan supaya ada keyakinan untuk menguji kenderaan (dibaca :pandu uji ) kenderaan agar sesuai dengan keselesaan yang diperlukan oleh bakal pembeli. Ciri keselesaan  juga menjadi aspek penting dalam pemilihan kenderaan.

Hal kecantikan adalah subjektif. Ia boleh jadi ada dan jika tiada pun, tiada isu besar. Ia boleh ditambah dikemudian hari nanti.

Panduan jangka panjang seperti urusan fasiliti kredit juga dijelaskan supaya bakal pembeli kenderaan maklum dan faham kesan daripada penggunaan fasiliti tersebut. Urusan mendapatkan pembiayaan mengambil masa yang lama walaupun perjalanan prosesnya adalah ringkas, tetapi perlu melalui banyak prosedur. 

Ia melibatkan kepercayaan (dibaca : trust ) kerana satu pihak sebagai pemberi fasiliti (dibaca : pembiaya, pemberi pinjam )  dan satu pihak lagi sebagai penerima fasiliti (dibaca :peminjam ). Ada satu tempoh penerima perlu menjelaskan kepada pemberi fasiliti dan kadangkala ada penerima yang tidak mengambil kira kesan dan akibat daripada proses ini.

Begitu juga panduan jika berlaku sesuatu yang luar jangka.Boleh jadi fasiliti yang digunakan ada situasi tidak membantu.(dibaca : tunggakan bayaran ).  Boleh jadi berlaku kerosakan kepada kenderaan. 

Begitu juga dengan urusan insuran yang memberikan perlindungan pelbagai kepada pemilik kenderaan. Berlakunya kejadian tidak diingini atau diluar jangkaan boleh mendatangkan kos luar jangka. Panduan pengendalian insuran juga turut disertakan dalam web OKRA.

Panduan penjagaan agar kenderaan senantiasa berada pada tahap terbaik juga ada di OKRA. Pengguna kenderaan harus tahu secara asas berkenaan kenderaan yang dimiliki. Apa tujuan diwujudkan perkhidmatan selepas jualan. Kenderaan dibina dan dicipta dengan sebaik mungkin oleh ramai jurutera. 

Namun, tetap ada kelemahan yang tidak disedari semasa kerja pembangunan kenderaan tersebut. Kelemahan tersebut akan senantiasa ditambahbaik supaya ia tidak mendatangkan kerosakan yang boleh menjejaskan pengguna terutama jika melibatkan nyawa.
Kenapa halalfirst membawa OKRA sebagai laman web Pusat Sehenti Maklumat dan Jualan Kenderaan?

Sudah tentu, ia berkaitan dengan fitrah manusia. Manusia perlu kepada kenderaan untuk tujuan ibadah. 

Dengan memiliki kenderaan, dapat bekerja dengan rezeki yang halal. Dengan berkereta dapat pergi ke masjid dan surau. Golongan pendakwah dapat menyebarkan perkara kebaikan.

Dengan memiliki van, peniaga pasar malam dapat menjual keperluan untuk orang beribadah. Boleh jadi van tersebut digunakan untuk tujuan kebajikan seperti membawa anak-anak yatim ke sekolah. 

Dengan memiliki lori, sumber alam seperti produk pertanian dapat dihantar dan diproses bagi tujuan makanan kepada orang-orang yang beribadah. Orang yang beribadah akan beroleh kesihatan yang baik disebabkan bahan makanan yang halal dapat dihantar pada keadaan terbaik dan bersih.

Bagi yang terlibat dengan industri otomatif, mereka semua akan mendapat manfaat berterusan. Hasil kerja keras jurutera dan pembangun industri termasuk kalangan vendor akan beroleh rezeki yang halal. 

Dengan menerima rezeki yang halal, ia akan dipanjangkan bagi tujuan baik yang lain seperti sedekah dan infaq. 

Sedekah dan infaq menjadi satu amalan baik yang akan dicontohi oleh ramai orang. Orang ramai terutama muslim akan lebih selesa untuk bersedekah kerana dengan adanya kenderaan, urusan harian menjadi mudah, cepat dan selesa. 

Mensyukuri nikmat Allah s.w.t. dengan memberikan sebahagian daripada rezeki yang Allah s.w.t kurniakan dengan bersedekah.

Tanda kesyukuran diterjemahkan dengan sifat memberi kepada yang memerlukan. OKRA memulakan tujuan tersebut agar ramai orang beroleh manfaat. Manfaat yang berpanjangan dan berterusan.

Maka, pada hari ini dan esok, perancangan adalah untuk melengkapkan secara beransur-ansur iskandungan OKRA. Buat masa ini, 4 jenama pengeluar kenderaan dipersembahkan iaitu :

 • Perodua : http://okra.halalfirst.com/perodua – 4 model semasa yang mampu dimiliki oleh golongan remaja dan mampu milik.
 • Proton : http://okra.halalfirst.com/proton – model-model yang dikeluarkan oleh syarikat PROTON  untuk pelbagai varian mengikut peringkat bersesuaian dengan citarasa, kehendak dan keperluan.
 • HINO : http://okra.halalfirst.com/hino – 3 Siri lori-lori dan kepala lori dengan pelbagai varian untuk pelbagai tujuan kegunaan industri kecil, sederhana dan besar. 
 • DAIHATSU : http://okra.halalfirst.com/daihatsu – model van dan pikap untuk kegunaan peniaga kecil-kecilan, sederhana dan tujuan lain seperti foodtruck, mengangkut barang dan orang.

Semua laman web diatas dipautkan di laman web induk ; http://okra.halalfirst.com .

Pada peringkat berikutnya, ada lagi 12 jenama kenderaan yang memang biasa dimiliki oleh rakyat Malaysia akan turut dipersembahkan di web OKRA. Lebih banyak pilihan, tetapi keutamaan halalfirst adalah memberikan panduan-panduan yang bermanfaat.

Apakah yang akan berlaku seterusnya?

Seterusnya, setiap yang ada di halalfirst akan dikembangkan di Raredoor.

0 Comments

halalfirst satu aktiviti pembangunan dengan menetapkan berniaga sebagai punca rezeki yang halal

Melakukan kerja yang halal supaya dapat diterima sebagai ibadah adalah kewajipan umat Islam.

Sepertimana dinyatakan dalam Al-Quran :

Tidak Aku jadikan Jin dan Manusia melainkan untuk beribadat kepadaKu [Adz Dzariyat ayat 56]

Setelah kerapkali melakukan sessi pengamatan, pada hari ini saya telah membangunkan satu bentuk aliran kerja untuk halalfirst. Ini berlaku disebabkan kekeliruan oleh saya sendiri semasa proses pembangunan laman web.

Setelah disusun semula, maka telah didapati bahawa ianya adalah mudah. Terus kepada matlamat iaitu menggalakkan yang halal dengan cara membina jaringan perniagaan dan juga hubungan sesama manusia.

Dikatakan hubungan sesama manusia iaitu persaudaraan. Dalam berdakwah peranan setiap orang adalah penting.

Bantu membantu adalah perkara baik. Untuk beroleh kebaikan, sikap yakin dengan rezeki Allah s.w.t. harus berada dalam diri.

Untuk tujuan tersebut, penggarapan semula kategori oleh halalfirst yang dipaparkan dalam bentuk carta diharapkan akan dapat memberikan lebih pemahaman tentang bagaimana halalfirst berfungsi.

 

Matlamat akhir adalah janaan ekonomi dalaman. Dengan adanya matlamat dalam 33 bulan lagi sehingga menjelangnya tahun 2020, diharapkan pelbagai kebaikan yang mendatangkan manfaat berlaku.

Manusia merancang. Allah yang menentukan.

Wujudnya halalfirst telah bermula sejak 2007 setelah berlakunya satu insiden yang membawa kepada terbitnya nama “halalfirst = utamakan halal dalam kehidupan”.

Setelah 10 tahun, kepelbagaian pengalaman yang diperolehi telah membolehkan isikandungan halalfirst di tambahbaik.

Penglibatan ramai orang amat diperlukan dan kumpulan halalfirst amat mengalu-alukan kesediaan ramai orang untuk turut bersama-sama menggerakkan halalfirst.

Daripada perolehan halal hasil berniaga, satu lagi kempen iaitu kempen Raredoor digerakkan secara selari.

Wallahualam.

0 Comments